Szkoła – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – modyfikacja

 

 

W razie potrzeby można zmodyfikować wprowadzone informacje w formularzu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym calu po wybraniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z menu danych dziedzinowych należy kliknąć modyfikuj.

Po poprawieniu informacji formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.