Szkoła – Wypadek – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Wypadek – rejestracja

 

 

Wypełnianie danych w tym formularzu rozpoczyna się od tabeli Wypadki. Aby uzupełnić listę o wypadek należy kliknąć przycisk Nowy wypadek.

Użycie tego przycisku otwiera formularz Wypadek. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

Zapisanie formularza powoduje również umieszczenie informacji w tabeli Wypadek.

Zaznaczenie danego wiersza i kliknięcie przycisk Pokaż szczegóły wyświetli wypełniony wcześniej formularz danego wypadku.