Szkoła – Wypadek – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Wypadek – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

 

 

Funkcja modyfikacji dostępna jest jedynie w przypadku formularzy, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone w panelu komunikacji.

W przypadku wypadku, który został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji dostępna będzie funkcja modyfikacji z powodu błędu.

Modyfikację wprowadzonego wypadku należy rozpocząć od zaznaczenia wybranego formularza i kliknięcia przycisku pokaż szczegóły.

Zaznaczenie danego wiersza i kliknięcie przycisk Pokaż szczegóły wyświetli wypełniony wcześniej formularz danego wypadku. W przypadku poprawiania formularza, który nie został jeszcze poprawnie przetworzony w panelu komunikacji należy kliknąć przycisk modyfikuj.

W przypadku formularza wypadku, który został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji należy skorzystać z funkcji modyfikuj z powodu błędu.

Po poprawieniu danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.