Szkoła – Zajęcia dodatkowe w szkole – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Zajęcia dodatkowe w szkole – rejestracja

 

 

Formularz jest podzielony na 2 części:

  • Zajęcia dla szczególnie uzdolnionych
  • Zajęcia dla zainteresowanych

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy kliknąć przycisk modyfikuj. Zajęcia dodatkowe uzupełniane są w ramach roku szkolnego (wybór roku szkolnego znajduje się w prawym górnym rogu aplikacji).

Po wybraniu odpowiednich zajęć formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Formularz zajęć dodatkowych po zapisaniu danych wygląda następująco:

Przycisk Przywróć jest dostępny w przypadku, gdy w lokalnej bazie danych formularz miejsca zamieszkania jest uzupełniony danymi innymi niż w systemie centralnym lub jest pusty. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu formularza – obok modyfikuj.

Skorzystanie z tej funkcji wiąże się z pobraniem miejsca zamieszkania z systemu centralnego. Aby przywrócić dane znajdujące się w systemie centralnym należy potwierdzić chęć przywrócenia danych.

Przywrócenie danych zostanie potwierdzone komunikatem.