Szkoła – Zajęcia dodatkowe w szkole – modyfikuj

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Zajęcia dodatkowe w szkole – modyfikuj

 

 

Aby rozpocząć modyfikację danych należy kliknąć przycisk modyfikuj lub modyfikuj z powodu błędu.

Po wybraniu odpowiednich zajęć formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.