Szkoła – Pozostałe dane wychowanka – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane wychowanka – rejestracja

 

 

Formularz wypełnia się dla uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od wyboru pozostałych danych wychowanka z menu danych dziedzinowych.

Po uzupełnieniu danych w formularzu należy kliknąć zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.