Szkoła – Pozostałe dane wychowanka – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane wychowanka – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

 

 

Formularz wypełnia się dla uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.

W przypadku, gdy formularz pozostałych danych wychowanka nie został jeszcze poprawnie przetworzony w panelu komunikacji dostępna jest funkcja modyfikuj, dzięki której można poprawić wprowadzone dane przed przesłaniem ich do systemu centralnego.

W przypadku, gdy formularz pozostałych danych wychowanka został już poprawnie przetworzony w systemie centralnym dostępne są 2 opcje:

  • Modyfikuj – należy z niej skorzystać, gdy podczas pobytu wychowanka w szkole/placówce jedna z pozostałych danych uległa zmianie
  • Modyfikuj z powodu błędu – należy z niej skorzystać, gdy wprowadzone wcześniej dane były wprowadzone z błędem.

Po wybraniu jednej z opisanych wyżej funkcji, po uzupełnieniu danych w formularzu należy kliknąć zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.