Szkoła – Pozostałe dane ucznia – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane ucznia – rejestracja

 

 

Formularz pozostałych danych ucznia wypełniany jest przez szkoły.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać opcję pozostałe dane ucznia z menu po prawej stronie.

Dane przekazywane w formularzu są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Po uzupełnieniu informacji w formularzu należy go zapiać za pomocą przycisku zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.