Szkoła – Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

Formularz pozostałych danych ucznia wypełniany jest przez szkoły.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać opcję pozostałe dane dziedzinowe z menu po prawej stronie.

Dane przekazywane w formularzu są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Następnie przy wskazanym roku szkolnym należy kliknąć gdzie rozwijają się dostępne opcje do zaznaczenia.

Aby uzupełnić pozostałe dane, uczeń musi być przypisany do oddziału w aktualnym roku szklonym, bez przypisania pojawia się komunikat uniemożliwiających wpisanie pozostałych danych ucznia.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji pojawia się okno do zatwierdzenia za pomocą klawisza WYŚLIJ

Jedynym wpisem nie uzależnionym od przypisania do oddziału jest „karta rowerowa”.

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat: