Szkoła – Pozostałe dane ucznia – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane ucznia – modyfikacja

 

 

Po wprowadzeniu danych do formularza i kliknięciu przycisku zapisz aktywny staje się przycisk modyfikuj.

W przypadku użycia tego przycisku możliwa jest modyfikacja wprowadzonych danych. Po zakończeniu zmian w formularzu należy go ponownie zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.