Szkoła – Pozostałe dane dziedzinowe – modyfikacja/usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pozostałe dane dziedzinowe – modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez wybranie opcji USUŃ:

Po poprawnym usunięciu pojawia się komunikat:

Jeżeli należy wprowadzić inne, poprawne dane ponownie wybieramy dostępne opcje z wyświetlonego menu i zaznaczamy odpowiednią, zatwierdzając klawiszem WYŚLIJ.