Szkoła – Wydawanie posiłków – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wydawanie posiłków – rejestracja

Wydawanie posiłków

Formularz należy uzupełnić wypełniając średnią dzienną liczbę posiłków wydanych przez stołówkę. Należy wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć przycisk dodaj. Następnie z listy rodzaj posiłku należy wybrać jedną z opcji:

  • Śniadanie
  • Drugie śniadanie/podwieczorek
  • Obiad
  • Niepełny obiad
  • Kolacja
  • Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków

Po wybraniu rodzaju posiłku należy wprowadzić liczbę korzystających.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.