Szkoła – Wydatki – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wydatki – usunięcie

Wydatki

Usunięcie wprowadzonych należy rozpocząć od określenia roku i kwartału, który będzie usunięte, a następnie przystąpienia do usunięcia wprowadzonych rozdziałów.

W przypadku chęci usunięcia wszystkich danych w wprowadzonym kwartale, przy każdym rozdziale należy kliknąć przycisk edytuj rozdział, a następnie użyć przycisku x na końcu rozdziału.

Należy potwierdzić chęć usunięcia rozdziału klikając przycisk tak.

Kwartał z usuniętymi danymi należy ponownie zapisać.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.