Szkoła – Wydatki – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wydatki – modyfikacja

Wydatki

Modyfikację wprowadzonych należy rozpocząć od określenia roku i kwartału, który będzie modyfikowany, a następnie przystąpienia do modyfikacji wprowadzonych danych.

W chęci modyfikacji danych we wprowadzonych paragrafach zmiany należy rozpocząć od kliknięcia przycisku edytuj rozdział, który znajduje się obok rozdziału, w którym znajdują się paragrafy, które będą zmieniane.

Paragrafy wprowadzone w rozdziale 80101

Paragrafy wprowadzone w rozdziale 80114

Można usunąć cały wprowadzony paragraf (należy kliknąć znak x znajdujący się na końcu paragrafu), zmienić numer wybranego paragrafu, dodać nowy paragraf lub edytować wprowadzone kwoty w kolumnach „Plan (po zmianach” lub „Wydatki wykonane”.

Zmiana numeru paragrafu

Usunięcie wybranego paragrafu.

Zmiana wprowadzonej wartości.

Dodanie nowego paragrafu.

W przypadku rozdziałów można wykonać podobne czynności jak w przypadku edycji paragrafów. W przypadku chęci usunięcia całego rozdziały na początku należy kliknąć przycisk edytuj rozdział, a następnie znak x. Podczas usuwania całego rozdziału należy pamiętać, że po zaakceptowaniu tej czynności zostaną usunięte wszystkie paragrafy wprowadzone w tym rozdziale.

Podczas usuwania danych, po kliknięciu znaku x należy potwierdzić chęć ich usunięcia.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.