JST – Pomoc materialna – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: UCZEŃ

Pomoc materialna – rejestracja

 

 

Uzupełniając dane w formularzu należy pamiętać, że gminy przekazują dane o pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wprowadzanie danych do formularza Pomoc materialna rozpoczyna się od tabeli z listą rodzajów pomoc materialnej – w tabeli widoczne są dane za dany rok szkolny. Aby wyświetlić dane za inny rok szkolny należy wybrać rok szkolny z listy dostępnej w prawym górnym rogu.

Aby uzupełnić dane w formularzu należy kliknąć przycisk Dodaj. Po użyciu przycisku pojawi się formularz Pomoc materialna. Po wybraniu pomocy materialnej z listy dostępnych opcji należy klnąc przycisk Zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

Lista pomocy materialnych zostanie uzupełniona o dane wprowadzone w formularzu pomocy.

Modyfikacja wprowadzonych danych możliwa jest przed przesłaniem danych w Panelu komunikacji. Po poprawnym przetworzeniu formularza w Panelu komunikacji można zmodyfikować go z powodu błędu po zaznaczeniu formularza i kliknięciu przycisku Pokaż szczegóły.