JST – Pomoc materialna – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: UCZEŃ

Pomoc materialna – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

 

 

Wprowadzone informacje o pomocy materialnej można poprawić za pomocą funkcji modyfikuj (w przypadku, gdy formularz nie został jeszcze przetworzony poprawnie) lub modyfikuj z powodu błędu (w przypadku, gdy formularz został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji). Aby przejść do funkcji należy kliknąć wybraną pomoc materialną, a następnie przycisk pokaż szczegóły.

W przypadku, gdy formularz pomocy nie został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji należy kliknąć modyfikuj.

W przypadku formularza, który przed potrzebą modyfikacji został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji należy kliknąć modyfikuj z powodu błędu.

Po poprawieniu danych w formularzu należy go zapiać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.