Szkoła – Wynagrodzenie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Wynagrodzenie – rejestracja

 

 

Wprowadzenie danych do formularza Wynagrodzenia rozpoczyna się kliknięciem przycisku Dodaj, który znajduje się w prawym dolnym rogu, poniżej listy wprowadzonych wynagrodzeń.

Kolejne okno pozwala dodać wynagrodzenia. Po wybraniu zatrudnienia należy kliknąć przycisk Dodaj.

Kliknięcie Dodaj otworzy formularz, który pozwoli wybrać rok, miesiąc, składnik wynagrodzenia, a także wpisać kwotę wypłaty.

Po wypełnieniu pól formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Zapisana pozycja zostanie dodana do listy.

Składowe wynagrodzenia za miesiąc należy wypełniać osobno. Po wypełnieniu formularza wynagrodzenia należy go zapisać, a następnie poprawnie przetworzyć w Panelu komunikacji.

W przypadku cyklicznie powtarzających się wynagrodzeń, wynagrodzenie za kolejny miesiąc może zostać uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych za wcześniejszy miesiąc.

Jeśli wynagrodzenie posiada te same składowe jak wynagrodzenie za poprzedni miesiąc po kliknięciu przyciski Dodaj w pytaniu Czy kopiujesz wynagrodzenie cykliczne z poprzedniego miesiąca? należy wybrać opcję Tak.

W pierwszym oknie należy wybrać rok wypłaty, następne określa miesiąc, na który będzie wprowadzone wynagrodzenie, na koniec należy wybrać miesiąc, z którego będą kopiowane dane. Formularz kopiowanie danych należy zapisać klikając Kopiuj i zapisz.

W przypadku kopiowania danych cyklicznych miesiąc z którego będą kopiowane dane musi być miesiącem poprzedzającym miesiąc, za który będą wprowadzane dane.

W przypadku błędnego wybrania miesięcy pojawi się następujący komunikat błędu. Po kliknięciu OK należy poprawić jeden z miesięcy.

W przypadku potrzeby wprowadzenia dodatkowej składowej wynagrodzenia w danym miesiącu dane można uzupełnić poprzez Modyfikację składowych w danym miesiącu.

W tym celu należy kliknąć Podgląd szczegółów na liście wynagrodzeń, a następnie Modyfikuj.

Formularz, który otwiera się po kliknięciu przycisku Modyfikuj pozwala poprawić wpisane już składowe wynagrodzenia, usunąć je, albo dodać nową składową wynagrodzenia za dany miesiąc.

Po modyfikacji danych, tak samo jak po wprowadzeniu nowego wynagrodzenia formularz należy go zapisać. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Synchronizuj listę

W przypadku błędów komunikacji pojawiających się podczas przesyłania wynagrodzeń w panelu komunikacji można skorzystać z funkcji synchronizuj listę w celu ściągnięcia ostatnich aktualnych danych poprawnie przetworzonych w systemie centralnym.

Aby zsynchronizować listę wynagrodzeń należy kliknąć przycisk synchronizuj listę.

Poprawnie zsynchronizowanie danych będzie potwierdzone komunikatem.