Szkoła – Wynagrodzenie – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Wynagrodzenie – modyfikacja

 

 

W przypadku potrzeby wprowadzenia dodatkowej składowej lub usunięcia składowej wynagrodzenia w danym miesiącu, dane można edytować poprzez Modyfikację składowych w danym miesiącu.

W tym celu należy kliknąć Podgląd szczegółów na liście wynagrodzeń.

Następnie należy wybrać opcję modyfikuj.

Formularz, który otwiera się po kliknięciu przycisku Modyfikuj pozwala poprawić wpisane już składowe wynagrodzenia, usunąć je, albo dodać nową składową wynagrodzenia za dany miesiąc.

Po modyfikacji danych należy zapisać formularz za pomocą przycisku zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.