Szkoła – Wynagrodzenie – usunięcie z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Wynagrodzenie – usunięcie z powodu błędu

 

 

Aby usunąć dane wprowadzone w formularzu wynagrodzeń należy wybrać formularz wynagrodzenie z listy danych dziedzinowych, a następnie kliknąć podgląd szczegółów.

Następnie należy wybrać opcję modyfikuj.

Po wejściu w modyfikację formularza należy zaznaczyć wybrany składnik wynagrodzenia, a następnie kliknąć usuń z powodu błędu.

Bezpośrednio po kliknięciu tego przycisku aplikacja zaproponuje przejście do panelu komunikacji, aby zsynchronizować dane z systemem centralnym.

UWAGA: Do czasu zsynchronizowania formularza z systemem centralnym składnik wynagrodzenia, który został usunięty z powodu błędu będzie dostępny w podglądzie szczegółów wynagrodzenia z danego miesiąca.

W przypadku potrzeby usunięcia wszystkich składników wynagrodzenia z całego miesiąca konieczne jest wielokrotne przetwarzanie danych w panelu komunikacji (osobno na każdy usunięty składnik wynagrodzenia).