Szkoła – Stanowisko – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Stanowisko – rejestracja

 

Wprowadzanie danych dziedzinowych znajdujących się formularzu Stanowisko rozpoczyna się od listy stanowisk.

Przycisk Dodaj rozpoczyna wypełnianie formularza danych dziedzinowych.

Formularz Stanowiska składa się z trzech okien, które umożliwiają wybór zatrudnienia, typu stanowiska nauczyciela, stanowiska oraz listy stanowisk już przypisanych do danego zatrudnienia.

Po wybraniu odpowiednich opcji z list Typy stanowisk nauczycieli oraz Wybierz stanowisko należy je dodać do listy za pomocą przycisku Dodaj.

Należy wybrać grupę stanowisk/funkcji, a następnie konkretne stanowisko/funkcję. Nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej znajduje się w grupie Pozostałe stanowiska nauczycieli. Jeżeli nie jest nauczycielem żadnej z kategorii wymienionych w tej grupie, należy wybrać stanowisko nauczyciel. Nauczycielowi można przypisać więcej niż jedno stanowisko, np. w przypadku jeśli pełni on funkcję kierowniczą, a jednocześnie wykonuje obowiązki nauczyciela.

Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetli się dodatkowy komunikat wymagający potwierdzenia chęci dodania nowego stanowiska.

Przycisk Nie cofa użytkownika do formularza wypełniania stanowiska. Przycisk Tak powoduje dodanie stanowiska do listy znajdującej się na dole okna.

W przypadku pomyłki, stanowisko można usunąć z listy. W tym celu należy zaznaczyć usuwane stanowisko na liście (wiersz zmieni kolor na niebieski), a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Po wypełnieniu formularza należy zapisać go w lokalnej bazie danych, aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.