Szkoła – Stanowisko – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Stanowisko – usunięcie

 

Usunięcie formularza stanowisk należy rozpocząć od wybrania Stanowiska z listy danych dziedzinowych. Po zaznaczeniu wybranego formularza (kolor wiersza zmieni się na niebieski) należy kliknąć przycisk Podgląd szczegółów.

Po użyciu Podglądu szczegółów otworzy się okno szczegółów formularza.

Modyfikację formularza rozpoczyna się poprzez kliknięciu przycisku Modyfikuj.

W przypadku zakończenia pełnienia obowiązków na danym stanowisku i zmiany na inne, stare stanowisko należy usunąć za pomocą przycisku Usuń (a następnie dodać nowe stanowisko, wybierając je z listy i klikając przycisk dodaj).

W przypadku błędnie wprowadzonych danych formularz można usunąć za pomocą przycisku Usuń z powodu błędu.

Po kliknięciu usuń z powodu błędu należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.