Szkoła – Wykształcenie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Wykształcenie – rejestracja

 

Po wybraniu opcji Wykształcenie z danych dziedzinowych aplikacja przeniesie użytkownika do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie wykształcenia nauczyciela.

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grupę poziomów wykształcenia nauczyciela, a następnie konkretny poziom wykształcenia. Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

Tak jak w innych danych dziedzinowych po kliknięciu przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji wyświetli się prośba o potwierdzenie chęci zapisania tych danych. Formularz należy przetworzyć w Panelu komunikacji, aż znajdzie się w zakładce Zakończone ze statusem Przetworzono poprawnie.