Szkoła – Zatrudnienie – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Zatrudnienie – modyfikacja

Aby zmodyfikować zatrudnienie nauczyciela, po wyborze zatrudnienia z listy danych dziedzinowych należy zaznaczyć wiersz z danymi, które mają być modyfikowane i kliknąć przycisk Podgląd szczegółów znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Okno, które wyświetli się po kliknięciu przycisku Podgląd szczegółów, pozwala na zweryfikowanie wprowadzonych danych, a także umożliwia przejście do edycji już wprowadzonych informacji, poprzez kliknięcie przycisku Modyfikuj.

Po poprawieniu informacji w wyświetlonym formularzu dane należy zapisać, aby ich nie utracić oraz wysłać do systemu centralnego z Panelu komunikacji.

Zatrudnienie należy modyfikować w przypadku rozwiązania danej umowy z nauczycielem – w formularzu modyfikacyjnym dostępne jest dodatkowe okno data wygaśnięcia/rozwiązania mowy.

Kolejną przyczyną modyfikacji zatrudnienia jest potrzeba modyfikacji z powodu błędu podstawy prawnej świadczenia pracy – w przypadku zarejestrowania i poprawnego przetworzenia zatrudnienia, w którym wprowadzono nieprawidłową podstawę prawną świadczenia pracy.

Po wprowadzeniu zmian formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Po potwierdzeniu chęci zapisania danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

UWAGA: W przypadku podpisania nowej umowy z nauczycielem należy dodać nowe zatrudnienie, a nie modyfikować wcześniej wprowadzone zatrudnienie.

UWAGA: W przypadku modyfikacji podstawy prawnej świadczenia pracy, po przetworzeniu modyfikacji w panelu komunikacji inne dziedzinowe związane z zatrudnieniem zostaną usunięte (np. obowiązek, wynagrodzenie itp.).