Instalacja i uruchomienie aplikacji w systemie Windows

Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej są określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. (poz. 321).

Przedmiotowe parametry platformy sprzętowej są następujące:

 1. dostęp do Internetu;
 2. procesor o parametrach:
  1. taktowanie zegara – 800 MHz,
  2. taktowanie magistrali – 800 MHz,
  3. pamięć cache – 32/256 kB;
 3. możliwość uruchomienia systemów operacyjnych w wersji:
  1. Windows – Microsoft® Windows® XP Home, Professional albo Tablet PC Edition (Service Pack 2),
  2. Linux – Fedora Core 12, Ubuntu 9.10 albo openSUSE® 11.2,
  3. Mac OS w wersji Mac OS X v10.4, v10.5 albo v10.6.

Zalecana rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024 x 768 pikseli.

Oprogramowanie jest stworzone w wieloplatformowym środowisku Adobe AIR (wersja 2.6). Ta przenaszalna technologia umożliwia uruchomienie programu klienta SIO na różnych systemach operacyjnych.

Instalacja programu

Poniżej przedstawiono kolejność wykonywania czynności instalacyjnych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

Przed przystąpieniem do instalacji zalecane jest zamknięcie innych aplikacji.

Aby zainstalować program SIO należy wejść na stronę internetową zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (http://sio.men.gov.pl/) i w menu Aplikacja SIO wybrać sekcję program do pobrania. W centralnej części strony internetowej znajduje się panel instalacyjny SIO. Kliknięcie go uruchamia proces wgrywania programu do systemu użytkownika.

Po uruchomieniu kreatora pojawią się kolejne okna prowadzące przez etap instalacji SIO. Proces ten jest uproszczony i ogranicza się do kliknięcia w parę przycisków zaznaczonych na poniższych zrzutach ekranu.

 

1

2

Po instalacji z domyślnymi ustawieniami kreatora na pulpicie komputera pojawi się ikona nowo zainstalowanego programu, a po zakończeniu instalacji program zostanie automatycznie uruchomiony.

Uwaga!

Instalacja programu wymaga uprawnień administratora. Jeśli użytkownik nie ma takiej możliwości (np. ze względu na politykę bezpieczeństwa), oprogramowanie SIO można zainstalować bez powyższych uprawnień, należy jednak wskazać inny folder niż domyślny „Program Files”. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie instalować aplikacji w katalogu domowym użytkownika. Instalacja w tej lokalizacji spowoduje, że nikt inny poza osobą która aplikację zainstalowała, nie będzie mógł z niej korzystać na tym komputerze. Wybrana lokalizacja musi być dostępna dla wszystkich.

Powinno się również zwrócić uwagę na to, aby nie instalować plików obecnie używanego SIO i zmodernizowanego SIO w tym samym folderze.

Uruchamianie aplikacji

Przy każdym uruchomieniu SIO aplikacja nawiązuje połączenie z Internetem w celu sprawdzenia czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania lub jego komponentów (danych słownikowych). Powyższa procedura ma na celu wymuszenie ewentualnej aktualizacji programu, tak by użytkownik lokalny SIO miał w systemie zawsze bieżący zestaw kluczowych danych, które są niezbędne dla funkcjonowania systemu.

Jeśli są dostępne aktualizacje, zostaną one automatycznie zainstalowane i dalsza praca odbędzie się na najnowszej wersji programu.

Poza inicjalizacją aplikacji SIO aktywne połączenie z siecią Internet jest potrzebne jedynie w momentach, gdy użytkownik synchronizuje informacje z systemem SIO (wymusza akcję wysłania lub pobrania danych). Jeśli zachodzi potrzeba, po uruchomieniu programu można bezpiecznie rozłączyć się z Internetem i kontynuować pracę z aplikacją.

W powyższej sytuacji należy pamiętać, że synchronizacja danych z serwerem będzie możliwa jedynie po ponownym uaktywnieniu łącza internetowego.

Instalacja przebiega w sposób pokazany poniżej:

Weryfikacja uprawnień użytkownika

Przebudowa bazy danych

5

Aktualizacja aplikacji została pomyślnie zaktualizowana

Podczas pierwszej instalacji programu konieczny jest wybór województwa, gdyż będzie to warunkiem wyświetlenia aktualnej dla danego/wybranego województwa listy podmiotów (szkół i placówek oświatowych).

Wybór województwa

Po wyborze danego województwa zostanie przeprowadzona aktualizacja listy podmiotów dla niego właściwych.

Aktualizacja listy podmiotów

Po pobraniu listy podmiotów pojawi się okno zalogowania do aplikacji.