Panel wiadomości

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Panel wiadomości

Wstęp

Dla wygody użytkownika w aplikacji został przygotowany panel, w którym znajdować się będą informacje odnośnie wprowadzonych do aplikacji danych oraz wiadomości otrzymane z systemu centralnego dotyczące danej placówki – np. włączenie lub wyłączenie szkoły z zespołu szkół, wpisanie nauczyciela na listę ekspertów lub rzeczoznawców itp.

Panel wiadomości znajduje się pod znakiem koperty w prawym górnym rogu aplikacji. W przypadku otrzymania nowej wiadomości z systemu centralnego przy znaku koperty pojawi się czerwona kropka z liczbą nieprzeczytanych wiadomości.

Panel wiadomości – brak nowych wiadomości

Panel wiadomości – nieprzeczytane wiadomości

Do panelu można również wejść w każdym momencie działania aplikacji poprzez kliknięcie  znajdującego się w górnej części aplikacji.

W panelu można odnaleźć komunikaty z systemu centralnego o zmianach w placówce – np. włączenie szkoły do zespołu, wpis nauczyciela na listę ekspertów lub rzeczoznawców, informacje o braku przekazania informacji n/t zgłaszania zakłóceń itp.

Wiadomości nieprzeczytane oznaczone są pogrubioną czcionką.

Wiadomości przeczytane oznaczone są normalną czcionką.

W przypadku otrzymania wielu wiadomości można oznaczyć je jako przeczytane bez konieczności podglądu szczegółów wiadomości – w tym celu należy kliknąć przycisk Odznacz wszystkie jako przeczytane ( ).

Panel komunikatów można zamknąć klikając przycisk Zamknij lub klikając w znak x, który znajduje się w prawym górnym rogu okna.

Zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu bazy

Wraz z zakończeniem danego kwartału użytkownik jest zobowiązany do przekazania informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.

Po zakończeniu każdego kwartału po zalogowaniu się do aplikacji w oknie komunikatów pojawi się nowe powiadomienie Zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu bazy danych.

Do momentu przekazania informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO po każdym zalogowaniu do aplikacji pojawiać się będzie nowe powiadomienie.

Instrukcja przekazywania informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO jest dostępna na stronie SIO > Pomoc > Instrukcje > Ogólne > Nadzór nad bezpieczeństwem bazy danych SIO.