Szkoła – Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli – rejestracja

 

Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

Ten formularz jest dostępny dla wszystkich szkół i placówek oświatowych. Formularz składa się z 2 części:

  • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Wygaśnięcie stosunku pracy

Formularz należy uzupełnić danymi aktualnymi na dzień 31 maja lub 30 września danego roku. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel należy zaznaczyć, jakiego okresu dotyczą przekazywane dane te (należy wybrać rok szkolny i dzień).

 

Po wybraniu daty można rozpocząć wprowadzanie danych za pomocą przycisku Dodaj, który znajduje się po prawej stronie.

Tabela Rozwiązania stosunku pracy składa się z trzech kolumn. W pierwszej za pomocą rozwijalnej listy należy określić formę rozwiązania stosunku pracy. Kolejna kolumna pozwala określić liczbę nauczycieli, z którymi umowa została rozwiązana na wybranej podstawie. Ostatnia kolumna pozwala usunąć dany wiersz z tabeli za pomocą znaku .

Drugą część formularza Wygaśnięcie stosunku pracy powinna zostać wypełniona w ten sam sposób jak formularz Rozwiązanie stosunku pracy.

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.