Szkoła – Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – usunięcie

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat

Wypełnianie formularza dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat należy rozpocząć od wybrania Okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wprowadzane dane. W przypadku wybrania opcji Poprzedni rok kalendarzowy należy dodatkowo wskazać Rok, którego dotyczą przekazywane dane.

Usunięcie danych należy rozpocząć od wyboru okresu sprawozdawczego, który chcemy usunąć, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.