Szkoła – Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – modyfikacja

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat

Wypełnianie formularza dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat należy rozpocząć od wybrania Okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wprowadzane dane. W przypadku wybrania opcji Poprzedni rok kalendarzowy należy dodatkowo wskazać Rok, którego dotyczą przekazywane dane.

Modyfikację danych należy rozpocząć od wyboru okresu sprawozdawczego, który chcemy usunąć, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy poprawić wprowadzone w formularzu dane.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.