Szkoła – Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – rejestracja

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat

Wypełnianie formularza dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat należy rozpocząć od wybrania Okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wprowadzane dane. W przypadku wybrania opcji Poprzedni rok kalendarzowy należy dodatkowo wskazać Rok, którego dotyczą przekazywane dane.

Po uzupełnieniu tych danych w aktywnym oknie tabeli należy wprowadzić przeciętne wynagrodzenie nauczyciela przypadające na 1 etat.

W przypadku wybrania opcji „Styczeń-Sierpień bieżącego roku” formularz przeciętnego wynagrodzenia będzie wyglądać następująco:

Po uzupełnieniu danych w aktywnym oknie należy zapisać formularz za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.