Szkoła – Powierzchnia gruntów – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Powierzchnia gruntów – usunięcie

 

Usunięcie danych o powierzchni gruntów i terenach sportowych

Usunięcie danych wypełnionych w formularzach powierzchni gruntów oraz w terenach sportowych należy rozpocząć od kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń wszystko znajdujący się pod tabelą powierzchni gruntów.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych, klikając opcję tak.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.