Szkoła – Powierzchnia gruntów – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Powierzchnia gruntów – modyfikacja

 

Powierzchnia gruntów

Modyfikację formularza rozpoczyna się od kliknięcia przycisku modyfikuj znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodając nową pozycję lub zmieniając wprowadzone dane w wybranym wierszu.

Dodanie nowego wiersza

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

W przypadku usuwania danych, należy potwierdzić chęć wykonania tej czynności klikając Tak w pytaniu „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany element?”.

Po wypełnieniu obu tabel należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Dane zbiorcze i wypełnić pozostałe formularze.