Szkoła – Inne opinie – usuń i usuń z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Inne opinie – usuń i usuń z powodu błędu

Funkcja usuń dostępna jest jedynie w przypadku formularzy, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone w panelu komunikacji.

W przypadku innej opinii, który został poprawnie przetworzony w panelu komunikacji dostępna będzie funkcja usuń z powodu błędu.

Po zaznaczeniu danej opinii należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia opinii.

Poprawne usunięcie formularza będzie potwierdzone komunikatem „pomyślnie usunięto opinię”.

W przypadku chęci usunięcia opinii, która została popranie przetworzona w systemie centralnym na liście opinii należy zaznaczyć formularz i kliknąć usuń z powodu błędu.

Należy potwierdzić chęć usunięcia opinii.

Aplikacja skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.