Szkoła – Planowanie awansu zawodowego – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Planowanie awansu zawodowego – rejestracja

Formularz planowania awansu zawodowego jest dostępny w przypadku nauczycieli, którzy posiadają wprowadzony stopień awansu, który posiada opcję planowania awansu. W przypadku wybrania planowania awansu zawodowego u nauczyciela, któremu nie uzupełniono stopnia awansu pojawi się komunikat: „Brak wypełnionego stopnia awansu lub aktualny stopień awansu nie posiada opcji planowania awansu”.

W przypadku wejścia do formularza planowaniu awansu zawodowego u nauczyciela, którego stopień awansu posiada opcję planowania awansu dostępny będzie formularz.

W zależności od etapu planowania awansu zawodowego należy zaznaczyć opcję tak w jednej z dwóch opcji planowania:

  • Rozpoczęcie stażu
  • Deklaracja o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

W przypadku zaznaczenia tak w rozpoczęciu stażu należy uzupełnić datę rozpoczęcia stażu.

Jeśli nauczyciel będzie składać deklarację o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego również te informacje powinny być umieszczone w formularzu.

W tej części formularza należy z list wybrać rok kalendarzowy oraz termin złożenia wniosku o postępowanie.

Po uzupełnieniu odpowiednich części formularza należy go zapisać. Po zapisaniu formularza aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.