Szkoła – Powierzchnia gruntów – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Powierzchnia gruntów – rejestracja

Powierzchnia gruntów

W tym miejscu należy wykazać powierzchnie gruntowe oraz tereny sportowe.

Na ekranie znajdują się dwie tabele. Do poruszania się po nich służy pasek przewijania strony widoczny po prawej stronie ekranu.

Powierzchnia gruntów

W tej tabeli należy podać wszystkie rodzaje gruntów w szkole/placówce oświatowej oraz określić ich powierzchnię. Wprowadzanie danych należy rozpocząć od kliknięcia przycisku Dodaj. Z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj gruntu, po czym określić jego powierzchnię w m2. W pierwszej kolejności należy wybrać pozycję Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej. Suma wprowadzonych rodzajów gruntów musi być identyczna z powierzchnią wprowadzoną w całkowitej powierzchni nieruchomości gruntowej.

Aby usunąć błędnie dodany rodzaj gruntu należy kliknąć w czerwony znak x znajdujący się w ostatniej kolumnie. Po kliknięciu x należy potwierdzić chęć usunięcia wiersza klikając Tak w pytaniu „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany element?”.

W tabeli „Powierzchnia gruntów” można wprowadzić następujące rodzaje gruntów:

 • Całkowitą powierzchnię nieruchomości gruntowej,
 • Powierzchnię placów zabaw,
 • Powierzchnię terenów pod obiektami budowlanymi,
 • Powierzchnię terenów sportowych,
 • Powierzchnię terenów zielonych,
 • Pozostałe tereny.

Tereny sportowe

Tak samo jak w przypadku tabeli Powierzchnia gruntów również w tabeli dotyczącej Terenów sportowych należy wykazać wszystkie istniejące w szkole/placówce obiekty sportowe, takie jak bieżnie, boiska do siatkówki, koszykówki, boiska wielozadaniowe, korty tenisowe itp. Ponadto należy podać szerokość i długość pola gry wskazanych obiektów oraz ich całkowitą powierzchnię.

Należy również określić, czy obiekty sportowe posiadają homologację związku sportowego (suwak poziomy, domyślnie ustawiony na nie).

Po wypełnieniu wszystkich pól przycisk Dodaj stanie się aktywny. Użycie przycisku Dodaj spowoduje pojawienie się wybranego rodzaju obiektu sportowego wraz z długością, szerokością, powierzchnią i informacją o homologacji w tabeli powyżej.

Uwaga! W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych należy taki obiekt wpisać tylko raz (nie należy go dzielić na części składowe i opisywać odrębnie np. boiska do koszykówki i boiska do siatkówki).

Także w przypadku obiektów sportowych można usunąć niepoprawnie wprowadzone informacje poprzez kliknięcie czerwonego x znajdującego się w ostatniej kolumnie tabeli.

Suma powierzchni wprowadzonych obiektów sportowych musi zgadzać się z powierzchnią terenów sportowych wprowadzoną w tabeli powyżej – powierzchnia gruntów.

Po wypełnieniu obu tabel należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Dane zbiorcze i wypełnić pozostałe formularze.

Obiektami sportowymi są:

 • Bieżnie okólne
 • Bieżnie proste
 • Boiska do baseballa/soflballa
 • Boiska do hokeja na trawie
 • Boiska do koszykówki
 • Boiska do piłki nożnej
 • Boiska do piłki ręcznej
 • Boiska do rugby
 • Boiska do siatkówki
 • Boiska do siatkówki plażowej
 • Boiska uniwersalne/wielozadaniowe
 • Inne urządzenia sportowe
 • Korty tenisowe
 • Rzutnie
 • Skocznie