Szkoła – Ogólny staż pracy – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Ogólny staż pracy- rejestracja

 

Stażu ogólnego nie uzupełnia się w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie:

  • Uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • Umowy zlecenie,
  • Umowy o dzieło,
  • Innej podstawy prawnej świadczenia pracy.

Wypełnienie formularza Ogólnego stażu pracy należy rozpocząć od kliknięcia Ogólny staż pracy na liście danych dziedzinowych. Po kliknięciu ikony otwiera się lista umożliwiająca dodanie stażu ogólnego – należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Przycisk Powrót, znajdujący się w lewym dolnym rogu pozwala wrócić do podstawowego okna danych dziedzinowych nauczyciela (dane identyfikacyjne). Kliknięcie przycisku Dodaj przenosi użytkownika do formularza ogólnego stażu pracy.

W oknie Ogólny staż pracy należy wpisać całkowity staż pracy danej osoby. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji. Program wyświetli prośbę o potwierdzenie chęci zapisania formularza.

Przycisk Nie cofa użytkownika do okna formularza i umożliwia jego edycję. Przycisk Tak przenosi do pierwszego okna Ogólnego stażu pracy tym samym zapisując formularz w lokalnej bazie danych. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Dane nie zostały przetworzone w Panelu komunikacji