Szkoła – Obowiązek – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Obowiązek – usunięcie

Funkcja usunięcia obowiązku opisuje usunięcie całego wprowadzonego obowiązku. W przypadku chęci usunięcia tylko części informacji wprowadzonych w tym formularzu należy skorzystać z funkcji modyfikacji obowiązku.

Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać obowiązek z karty danych dziedzinowych, a następnie zaznaczyć wiersz z obowiązkiem, który ma być usunięty. Po zaznaczeniu wiersza z obowiązkiem udostępniona będzie opcja usuń.

Po kliknięciu tego przycisku aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.