Szkoła – Inne opinie – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Inne opinie – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Funkcja modyfikacji dostępna jest jedynie w przypadku formularzy, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone w panelu komunikacji.

W przypadku innej opinii, która została poprawnie przetworzona w panelu komunikacji dostępna będzie funkcja modyfikacji z powodu błędu.

Modyfikację wprowadzonego wypadku należy rozpocząć od zaznaczenia wybranego formularza i kliknięcia przycisku pokaż szczegóły.

Następnie należy wybrać opcję modyfikuj.

W przypadku opinii, która została poprawnie przetworzona w systemie centralnym po wejściu w podgląd szczegółów dostępna będzie opcja modyfikuj z powodu błędu.

Poprawiony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Aplikacja zaproponuje przesłanie danych w Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.