Szkoła – Pomieszczenia – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Pomieszczenia – modyfikacja

 

Pomieszczenia

W tym formularzu należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach istniejących w szkole/placówce. Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera się rodzaj pomieszczenia, wprowadza liczbę pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

W przypadku pomieszczeń wielofunkcyjnych należy dodać do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z pola Funkcja pomieszczenia. Można dwukrotnie wprowadzić ten rodzaj pomieszczeń, jeśli funkcje określone w funkcji pomieszczenia będą się różnić. Na przykład raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego określone funkcje to gabinet psychologa i gabinet pedagoga, zaś kolejny raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego funkcje to pracownia komputerowa i pracownia językowa.

Więcej niż raz można wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przy czym funkcje tych pomieszczeń muszą być różne (np. basen i sala gimnastyczna).

Modyfikację wprowadzonych danych rozpoczyna się od kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodać nowe pomieszczenie lub zmieniając wprowadzone dane w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wpisu

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.