Szkoła – Pomieszczenia – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Pomieszczenia – rejestracja

Pomieszczenia

W tym formularzu należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach istniejących w szkole/placówce. Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera się rodzaj pomieszczenia, wprowadza liczbę pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

Wprowadzanie pomieszczeń rozpoczyna się od kliknięcia przycisku Dodaj. Z rozwijalnej listy należy wybrać rodzaj pomieszczenia, następnie określić liczbę pomieszczeń tego rodzaju oraz ich powierzchnię. W kolejnym kroku należy zaznaczyć ten wiersz w tabeli i kliknąć przycisk Edytuj/Zobacz funkcję. Pojawi się nowe okno, w którym należy dokładnie określić funkcję tego pomieszczenia.

Z listy Funkcja pomieszczenia należy wybrać dostępną dla danego pomieszczenia funkcję, po czym kliknąć przycisk Dodaj. Po wprowadzeniu funkcji dla tego rodzaju pomieszczenia, należy zamknąć okno poprzez kliknięcie przycisku Wyjście.

W przypadku pomieszczeń wielofunkcyjnych należy dodać do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z pola Funkcja pomieszczenia. Można dwukrotnie wprowadzić ten rodzaj pomieszczeń, jeśli funkcje określone w funkcji pomieszczenia będą się różnić. Na przykład raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego określone funkcje to gabinet psychologa i gabinet pedagoga, zaś kolejny raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego funkcje to pracownia komputerowa i pracownia językowa.

Więcej niż raz można również wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przy czym funkcje tych pomieszczeń muszą być różne (np. basen i sala gimnastyczna).

Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Po uzupełnieniu tabeli pomieszczenia należy również uzupełnić Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybierając jedną z opcji z listy:

 • całkowicie dostosowany
 • częściowo dostosowany
 • niedostosowany

Także w tym formularzu można usuwać błędnie wpisane pomieszczenia, poprzez zaznaczenie kliknięcie czerwonego x znajdującego się w ostatniej kolumnie.

W przypadku kliknięcia x należy potwierdzić chęć usunięcia rodzaju pomieszczenia wybierając Tak w pytaniu „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany element?”.

Po zakończeniu pracy w formularzu należy kliknąć przycisk Zapisz umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Dostępne są następujące rodzaje pomieszczeń:

 • Biblioteka
 • Gabinet
 • Kuchnia i stołówka
 • Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
 • Pomieszczenie wielofunkcyjne
 • Pozostałe pomieszczenia
 • Pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów
 • Pracownia szkolna
 • Sala lekcyjna
 • Świetlica