Szkoła – Inne opinie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Inne opinie – rejestracja

Inne opinie składają się z tabeli Inne opinie oraz z formularza Opinie. Wypełnienie formularza rozpoczyna się kliknięciem przycisku dodaj.

Użycie tego przycisku otworzy formularz Opinie. Po wypełnieniu danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Dane z formularza zostaną wprowadzone do tabeli. Dany formularz można edytować zaznaczając wybrany wiersz i klikając przycisk Pokaż szczegóły.

Aplikacja zaproponuje przesłanie danych w Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.