Szkoła – Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – usunięcie

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

Usunięcie wszystkich danych wprowadzonych do formularza należy rozpocząć od wybrania roku i kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć usuń znajdujący się koło przycisku zapisz w prawym dolnym rogu aplikacji.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.