Szkoła – Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – modyfikacja

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

Modyfikację formularza należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, który chce się poprawić, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodając nowy wiersz lub zmieniając wprowadzone dane w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.