Szkoła – Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – rejestracja

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

W tym formularzu należy uzupełnić tabelę odnośnie rodzaju i liczby obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły/placówki, z których korzystali uczniowie w poprzednim roku szkolnym.

Tabela składa się z 2 kolumn: obiekt sportowy oraz liczba. W pierwszej kolejności należy w tabeli określić rok szkolny, którego dotyczą przekazywane dane.

Następnie należy wybrać obiekt sportowy z listy:

 • Baseny olimpijskie o wymiarach 50m x 25m lub o powierzchni równej albo większej niż 1250
 • Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25m x 12.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 312.5 i mniejszej niż 400
 • Baseny szkoleniowo-rekreacyjne o wymiarach 16.67m x 8.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 141.7 i mniejszej niż 312.5
 • Bieżnie okólne
 • Bieżnie proste
 • Boiska do baseballa/softballa
 • Boiska do hokeja na trawie
 • Boiska do koszykówki
 • Boiska do piłki nożnej
 • Boiska do piłki ręcznej
 • Boiska do rugby
 • Boiska do siatkówki
 • Boiska do siatkówki plażowej
 • Boiska uniwersalne/wielozadaniowe
 • Hale sportowe o wymiarach 44m x 22m i większych
 • Hale sportowe o wymiarach mniejszych niż 44m x 22m do 36m x 18m albo o powierzchni mniejszej niż 968 i równej lub większej 648
 • Inne urządzenia sportowe
 • Korty tenisowe
 • Rzutnie
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18m x 9m lub o powierzchni mniejszej niż 288 i równej lub większej niż 162
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni mniejszej niż 648 i równej lub większej niż 288
 • Sale o powierzchni mniejszej niż 162
 • Skocznie
 • Strzelnice
 • Ścianki wspinaczkowe
 • Tory przeszkód
 • Urządzenia do sportów wrotkarskich

Po wybraniu rodzaju obiektu należy następnie kliknąć dodaj. Po wprowadzeniu obiektu sportowego, aby wprowadzić do tabeli kolejny obiekt, należy ponownie kliknąć przycisk dodaj.

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.