Szkoła – Liczba miejsc w placówce – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Liczba miejsc w placówce – usunięcie

 

Liczba miejsc w placówce

Dane te zobowiązane są przekazywać:

  • szkoły, którym w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych zarejestrowano internat,
  • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,
  • przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego,
  • bursy,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W przypadku szkół lub placówek wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej, po wybraniu formularza liczba miejsc w placówce należy wskazać podmiot, którego dotyczą wprowadzane dane.

W przypadku uzupełniania formularza przez samodzielną placówkę zobowiązaną do przekazywania danych, po kliknięciu kafla w aplikacji od razu będzie dostępny formularz do uzupełnienia.

Po wybraniu roku szkolnego, który chcemy usunąć należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.