Szkoła – Obowiązek – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Obowiązek – modyfikacja

Po wybraniu Obowiązku z listy danych dziedzinowych aplikacja przenosi użytkownika do listy obowiązków danego nauczyciela.

Modyfikację formularza rozpoczyna się od wybrania wiersza z obowiązkami, które będą modyfikowane – wiersz zmieni kolor na niebieski. Następnie należy kliknąć Pogląd szczegółów.

Następnie należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające usunięcie, dodanie lub modyfikację obowiązków oraz zmianę tygodniowego wymiaru zajęć lub godzin ponadwymiarowych/zwiększonego wymiaru zajęć.

W przypadku potrzeby usunięcia wprowadzonego obowiązku musi on zostać zaznaczony na liście obowiązków – wiersz zmieni kolor na niebieski. Funkcję tę wykonuje się używając przycisku Usuń obowiązek.

Modyfikację obowiązku również rozpoczyna się od zaznaczenia już istniejącego obowiązku oraz kliknięciu przycisku Modyfikuj obowiązek.

Użycie przycisku Modyfikuj obowiązek otwiera formularz z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji obowiązku. Można zmodyfikować jedynie liczbę godzin.

Po modyfikacji danych formularz należy zapisać za pomocą Zapisz znajdującego się na dole okna. Po zapisaniu pojedynczego formularza składającego się na obowiązek nauczyciela, użytkownik automatycznie zostanie przeniesiony do okna modyfikacji całego obowiązku nauczyciela.

Okno modyfikacji obowiązku będzie zawierać poprawione dane o obowiązku. Zmodyfikowany obowiązek należy zapisać obowiązek za pomocą przycisku Zapisz.

Po zapisaniu formularza aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.