Liczba miejsc w placówce – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Liczba miejsc w placówce – modyfikacja

 

Liczba miejsc w placówce

Dane te zobowiązane są przekazywać:

  • szkoły, którym w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych zarejestrowano internat,
  • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,
  • przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego,
  • bursy,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W przypadku szkół lub placówek wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej, po wybraniu formularza liczba miejsc w placówce należy wskazać podmiot, którego dotyczą wprowadzane dane.

W przypadku uzupełniania formularza przez samodzielną placówkę zobowiązaną do przekazywania danych, po kliknięciu kafla w aplikacji od razu będzie dostępny formularz do uzupełnienia.

Po wybraniu roku szkolnego, w którym chcemy zmienić dane należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy poprawić wprowadzoną liczbę miejsc na nową.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.