Szkoła – Koszty wynagrodzeń – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Koszty wynagrodzeń – modyfikacja

Koszty wynagrodzeń

W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne formularz Kosztów wynagrodzeń składa się z jednej tabeli „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi”. Natomiast w przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów w tabeli zostały ujęte dwie pozycje „Koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami wraz z pochodnymi” oraz „Wynagrodzenie osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jst/Ministra

Widok tabeli w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez organy prowadzące inne niż jst/Minister

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego oraz roku, który chcemy poprawić (w przypadku wybrania „poprzedni rok kalendarzowy).

Po wybraniu odpowiedniego okresu należy kliknąć modyfikuj znajdujące się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Następnie należy zmienić wartość w wybranej kolumnie.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.