Szkoła – Komputery – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Komputery – modyfikacja

Do zmiany

 

Komputery

Dane o komputerach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Modyfikację wprowadzonych danych należy zacząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodając nowy wiersz używając przycisku dodaj lub zmieniając wprowadzone dane w wybranym wierszu.

Zmiana wprowadzonych wartości

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak. W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.