Szkoła – Komputery – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Komputery – rejestracja

Do zmiany

Komputery

Dane o komputerach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Do formularza należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły oraz o rodzaju połączenia internetowego.

Pierwsza część formularza przeznaczona jest do wprowadzenia zbiorczych danych o komputerach będących w posiadaniu szkoły lub placówki oświatowej. Informacje o liczbie poszczególnych rodzajów komputerów wprowadzamy poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane.

Druga część formularza poświęcona jest połączeniu placówki z internetem. Dane w tej części formularza wprowadza się za pomocą rozwijalnych list.

Rodzaj dostępu należy wybrać spośród następujących wartości na liście:

  • łącza radiowe,
  • łącza satelitarne,
  • łącza telefoniczne,
  • łącza telewizji kablowej,
  • łącza w technologii telefonii komórkowej,
  • światłowód.

Przepustowość łącza internetowego należy wybrać z następujących wartości na liście:

  • do 1 Mbit
  • do 2 Mbit
  • do 10 Mbit
  • powyżej 10 Mbit

Po uzupełnieniu liczby i przeznaczenia komputerów oraz rodzaju dostępu do internetu, należy formularz zapisać używając przycisku Zapisz w lewym dolnym rogu formularza.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.