Szkoła – Dożywianie – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dożywianie – usunięcie

Dożywianie

Po wybraniu formularza Dożywianie, w przypadku szkół wchodzących w skład zespołów lub jednostek złożonych należy wybrać podmiot, którego dotyczą przekazywane dane – zaznaczając szkołę i klikając przycisk Wybierz. W przypadku placówki samodzielnej od razu zostanie udostępniony formularz Dożywianie. W przypadku szkół posiadających filie dane są wykazywane osobno na poziomie szkoły macierzystej i jej filii.

Usunięcie danych należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, a następnie kliknięcia modyfikuj, które znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń, który znajduje się obok przycisku zapisz.

Należy potwierdzić chęć usunięcia wszystkich wpisanych w danej szkole elementów, klikając przycisk tak.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.