Szkoła – Dożywianie – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dożywianie – modyfikacja

 

Dożywianie

Po wybraniu formularza Dożywianie, w przypadku szkół wchodzących w skład zespołów lub jednostek złożonych należy wybrać podmiot, którego dotyczą przekazywane dane – zaznaczając szkołę i klikając przycisk Wybierz. W przypadku placówki samodzielnej od razu zostanie udostępniony formularz Dożywianie. W przypadku szkół posiadających filie dane są wykazywane osobno na poziomie szkoły macierzystej i jej filii.

Zmianę wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Następnie można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodając nowy wiersz używając przycisku dodaj lub zmieniając wprowadzone dane w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wybranego wiersza należy potwierdzić chęć usunięcia danych klikając tak w oknie „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany element?”.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą Zapisz, znajdującego się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.