Szkoła – Dożywianie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dożywianie – rejestracja

Dożywianie

Po wybraniu formularza Dożywianie, w przypadku szkół wchodzących w skład zespołów lub jednostek złożonych należy wybrać podmiot, którego dotyczą przekazywane dane – zaznaczając szkołę i klikając przycisk Wybierz. W przypadku placówki samodzielnej od razu zostanie udostępniony formularz Dożywianie. W przypadku szkół posiadających filie dane są wykazywane osobno na poziomie szkoły macierzystej i jej filii.

Formularz jest podzielony na 2 części:

 • Rodzaj posiłku
 • Rodzaj dofinansowania posiłku

Wypełnianie formularza należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, a następnie dodania rodzaju posiłku oraz rodzaju dofinansowania posiłku za pomocą przycisków Dodaj znajdujących się koło tabel.

Np. W szkole ze śniadania korzysta 30 osób (10 posiłków jest pełnopłatnych, a 20 dofinansowanych), dodatkowo 40 osób korzysta z obiadów (20 posiłków jest refundowanych, 20 posiłków jest dofinansowanych).

Opisaną sytuację należy wykazać następująco:

 1. Dodać rodzaj posiłku: „śniadanie” i wprowadzić liczbę korzystających 30
 2. Dodać rodzaj dofinansowania posiłku:
  1. Pełnopłatne – liczba korzystających 10
  2. Dofinansowane – liczba korzystających 17
 3. Dodać rodzaj posiłku: „obiad” i wprowadzić liczbę korzystających 40
 4. Dodać rodzaj dofinansowania posiłku:
  1. Refundowane – liczba korzystających 20
  2. Dofinansowane – liczba korzystających 20

Rodzaje dofinansowania danego posiłku w drugiej tabeli będą widoczne po zaznaczeniu w pierwszej tabeli rodzaju posiłku.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą Zapisz, znajdującego się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.